Rechtswinkel

De Rechtswinkel helpt particulieren bij het oplossen van juridische problemen, door het geven van adviezen. Tevens verleent de Rechtswinkel ondersteuning bij het voeren van juridische procedures.

Huurrecht

Huurcontracten en huurprijzen

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid

Vermogensrecht

Burenrecht, (koop)overeenkomsten, vorderingen en eigendom

Bestuursrecht

Vergunningen en studiefinanciering

Wat is de Rechtswinkel?

De Rechtswinkel is een activiteit van de Hogeschool INHOLLAND Haarlem, waarbij studenten Management, Economie en Recht gratis juridische ondersteuning en advies bieden aan burgers die bepaalde juridische problemen hebben.

Legale informatie

Juridisch advies onderscheidt zich van juridische informatie die de herhaling van juridische feit. Wettelijke informatie kan door een parkeermeter, teken of door andere vormen van kennisgeving worden overgebracht, zoals een waarschuwing door een ambtenaar van de wetshandhaving. Gedrukte juridische materialen, zoals een routebeschrijving en how-to handleidingen, zijn over het algemeen niet beschouwd als juridisch advies. Dienovereenkomstig aanwijzingen over hoe in een motie vorm en andere gerechtelijke documenten in te vullen geen juridisch advies. Aan de andere kant, is de toepassing van de wettelijke regels en principes om een specifieke reeks van feiten bijna altijd gehouden om juridisch advies.