Hoe werkt

Hoe werkt de Rechtswinkel?

De studenten die werkzaam zijn in de Rechtswinkel verzorgen de adviezen en bijstand onder direct toezicht van juristen die tevens docent zijn aan de Hogeschool INHOLLAND Haarlem.

Afhankelijk van het probleem zal, in overleg, worden besloten wat de Rechtswinkel voor de cliënt kan betekenen. Wanneer het probleem de expertise van een notaris of advocaat vergt, wordt hij/zij doorverwezen naar de desbetreffende instelling.

Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.

Praktische informatie

Huurrecht

In deze algemene brochure over de huur van woonruimte, zullen de belangrijkste veranderingen van het nieuwe huurrecht toegelicht worden. Bij het huren van woonruimte zijn een aantal belangrijke onderwerpen waar men als huurder en verhuurder op zal moeten letten, zoals onderhuur, achterstallig onderhoud, rechten en plichten van de huurder en de verhuurder en huurbeëindiging. schadeclaim veteranen

Hinder door bomen

In deze algemene brochure kunt u nalezen wat de rechtspositie is wanneer u hinder ondervindt van de bomen bij de buren. Aan de eigendom van onroerend goed heeft de wetgever niet alleen rechten maar ook verplichtingen verbonden, die nader zijn uitgewerkt in boek 5 titel 4 artikel 37 e.v. Het blijft wel zo dat elke situatie anders is, er zijn een aantal bepalingen die in elke situatie van toepassing zijn, deze kunt u hier nalezen.